_JDW2799_3000px

Organisaties in verandering is mijn werkveld. Ik help bedrijven en teams transformaties duurzaam vorm te geven. Bij mijn manier van werken blijf ik als adviseur niet aan de zijlijn staan. Samen met (management)teams kijk ik wat nodig is.

Ik daag uit om op een andere manier naar verandering te kijken. De bereidheid van teamleden om illusies los te laten en de werkelijkheid onder ogen te zien, draagt bij aan een blijvend resultaat. Plus het lef hebben om niet alleen vanuit een ander perspectief te kijken, maar ook daadwerkelijk te handelen. Concrete acties en interventies is waar het om draait. Kleine én grote veranderingen zijn de beloning.


Communicatie is mijn achtergrond. Sinds mijn 25e werk ik samen met veranderende organisaties. Ik zie mezelf als facilitator en start altijd met luisteren. Ik verbind visies met de dagelijkse praktijk en leiders met hun teams. Evalueren en verbeteren van de interne communicatie is een belangrijk deel van mijn dagelijks werk. Een tone of voice ontwikkelen en verhalen maken doe ik graag.


Transformatie en communicatie. De twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En beide hebben mijn hart.